info@fitbyjeff.nl     0162 313642
ABONNEMENTEN 4 WEKEN 1/2 JAAR 1 JAAR
1 x per week fitness € 33,95   € 29,95 € 24,95
1 x per week groepsles € 36,95 € 32,95  € 28,95
Dal uren fitness (ma-vr 12:00 -18:00 + weekend) € 29,95 € 26,95  € 22,95
Onbeperkt fitness € 43,95 € 34,95  € 29,95
Onbeperkt Groepslessen € 47,95 € 39,95 € 34,95
Jeugd t/m 16 jaar € 29,95 € 26,95 € 22,95
10-strippenkaart € 110,00

Wij incasseren per 4 weken.

Starterspakket is verplicht € 35,-
2 x PT training € 25,- en ledenpas € 10,-